GO!GO!UGA

歌がうまくなる新発明、uga next誕生。

「UGAメニュー」でuga nextを使いこなそう![何ができる?どう使う?]